LEGE OHARRA


LEGE OHARRA, PRIBATUTASUN POLITIKA ETA ERABILTZEKO BALDINTZAK

Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko zerbitzuei buruzko 34/2002 Legeak (aurrerantzean IGMEZL) aurreikusten dituen betebeharrei jarraikiz, honako hau adierazten du SORTU domeinua G-95696365 zenbakidun IFK eta helbidea Zuatzu Enpresa Parkea, Easo eraikina, 4 behea (PK 20018)ren jabetzapekoa dela.

SORTU inskribaturik dagoela Alderdi Politikoen Erregistroan, 2012ko uztailaren 24an, VIII. liburukian 136 zenbakidun orrian.

SORTU (e)k ezin du bere gain hartu bere orrialdeetan agertutako informazioaren erabilera okerraren, desegokiaren edo ez-legezkoaren ondoriozko erantzukizunik; eta gune honetara jotzen duen erabiltzaileak bertan jasota dauden lege-oharrak onartzen ditu gunera sartzen den unean bertan.

Legeak ezarritako mugekin, SORTUk ez du bere gain hartuko Interneteko orrietan jasotzen diren datuen edo informazioen egiazkotasunik, osotasunik, gaurkotasunik eta zehaztasunik ezaren ondoriozko erantzukizunik. SORTUren Interneteko orrietako edukia eta informazioa euren lanbiderako behar bezala kualifikatuta dauden profesionalek landutakoak dira. Hala ere, edukiek eta informazioak ez dute aipatutakoa lotzen, eta ez dira inolako iritzi edo legezko aholkurik; izan ere, informatzeko eta hedapenerako soilik eskaintzeko den zerbitzua da.

SORTUren Internet orriek beste gune batzuetarako estekak eduki ditzakete. Beraz, hirugarrenen orrietan ager daitekeen edukiagatiko erantzukizunik ezin du bere gain hartu. Webgune honetan dauden testu, irudi, soinu, animazio, software eta gainerako eduki guztiak SORTUrenak edo haren lizentziadunenak dira.

Instagram: https://www.instagram.com/sortueh/

Facebook: https://www.facebook.com/sortuEH

Twitter: https://twitter.com/sortuEH

Sare sozialak

SORTUrekin harremanetan jartzeko, erabiltzaileak sare sozialetako profila eduki eta gure sare sozialarekiko harremana onartu beharko du. Horrela egiten bada, SORTUk erabiltzailearen profilerako sarbidea edukiko du sare sozialaren beraren parametroen arabera, eta erabiltzailearekin harremanetan jarri ahal izango da mezuak, argitalpenak eta lehiaketa eta zozketatarako partaidetzak bidaliz. Erabiltzaileak ez badu nahi SORTUk bere profilerako sarbidea edukitzea edo berarekin harremanetan jartzea, lotura eten egin beharko du, SORTU jarraitzeari utzita edo lagun, jarraitzaile edo erabiltzaile gisa ezabatuta.

Sare soziala publizitaterako bidea dela hartuta, SORTUren jarduerak bere zerbitzu edo produktuei buruzko informazioa ematea eta/edo publizitatea egitea izan dezakete xede, eta online bitarteko horietatik egiten diren argitalpen eta komunikazioen ardura SORTUrena da.

Erabiltzaileek lehiaketetan, sustapenetan edo zozketetan parte hartzeak lehiaketa, sustapen edo zozketa horren legezko oinarriak onartzea dakar. Oinarri horiek sare sozialean bertan argitaratuko dira dagokionean, eta horietan parte hartzeak erabiltzaileak oinarri horiek onartzen dituela esan nahi du.

Gogorarazi nahi diegu erabiltzaileei sare sozialetan argitaratzen dutena haien ardurapekoa izango dela, eta ezinbestekoa dela legea eta hirugarrenen eskubideak –bereziki, hirugarrenen jabetza intelektualerako eskubidea, datuen babeserako eskubidea eta irudirako eskubidea– eta sare sozialen euren arauak errespetatzea. Honako esteka hauetan jaso dira:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms

Isntagram : https://help.instagram.com/

Twitter: https://twitter.com/es/tos

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

DATU PERTSONALEN BABESA

Datu Pertsonalen Babeserako araudiaren arabera, idatzi honen bidez emandako datu pertsonalak SORTUren ardurapeko fitxategian jasotzeko adostasuna ematen da, Zuatzu Enpresa Parkea, Easo eraikina, 4 behea 20018 Donostia (Gipuzkoa) helbidean.

-BULETINA: Tratamendu honen helburua eskaera honen eta Posta elektronikoaren eta kontaktuen agendaren kudeaketa eta kontrola. kudeaketa da. Datu hauek ez dira hirugarren pertsonei helaraziko eta jasoak izan diren helburuarentzat soilik beharrezko edota legezko diren bitartean gordeko dira.

-BULETINA: Tratamendu honen helburua eskaera honen eta Ekintzak edo jarduerak antolatzeko behar den informazio guztiaren antolamendua eta kudeaketa, bai eta horietatik sortzen den informazio guztiarena ere. Webgunearen erabiltzaileak barne. kudeaketa da. Datu hauek ez dira hirugarren pertsonei helaraziko eta jasoak izan diren helburuarentzat soilik beharrezko edota legezko diren bitartean gordeko dira.

Edonolan ere baimen honen ezeztatzea adierazteko aukera egongo da, eta baita datu horiek atzitzeko, aldatzeko, ezerezteko, aurka egiteko, tratamendua mugatzeko eta eramangarritasun eskubideak erabili ahalko dira. Eskubide hauen erabilera egiteko eskaerak Zuatzu Enpresa Parkea, Esaso eraikina, 4 behea Donostia (PK 20018) helbidean burutu beharko dira. Eskubide hauen erabilera egiteko eskaerak sarea@sortu.eus helbidean burutu beharko dira.

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Zentzu murriztailea;

Webgune hau SORTUrena da. Berariaz kontrakorik adierazten ez bada, jabetza esklusibokoak dira webgune honen eta bertako orrien jabetza intelektualeko eskubidea eta ustiapen eta erreprodukzio eskubideak, sare sozialetan, pantailetan agertzea, bertako informazioa, itxura eta diseinua eta afiliaturiko beste zentro edo mendeko agentzia batera iristeko ezarritako loturak (“hiperestekak”).

Webgune honetan agertzen edo eskaintzen den edozein izendapen, diseinu eta/edo logotipo, produktu edo zerbitzu SORTUk, berari atxikitako edo/eta bere mendeko sozietateek edo hirugarrenek behar bezala erregistraturiko markak dira.

Marka horiek bere legezko titularrak ez diren beste pertsona batzuek behar ez bezala eta esapidezko baimenik gabe erabiltzea salaketa jartzeko arrazoi izan daiteke, eta Espainiako eta/edo Europako ordenamendu juridikoan dauden legezko bitarteko guztiak erabiliz jazarri ahal izango da.

Hirugarrenen jabego eta marka eskubideak behar bezala adierazita daude, eta gune honetan sartzen den edonork errespetatu behar ditu, eta ez da SORTUren erantzukizuna izango ERABILTZAILEAk egin dezakeen erabilera, azken honena izango baita erantzukizun guztia.

Erabilera pertsonal eta pribaturako soilik kopiatu edo inprimatu daitezke webgune honetako eta sare sozialetako edukiak. Debekatuta dago webgune honetako informazioa, edukiak edo oharrak erreproduzitzea, helaraztea, aldatzea edo ezabatzea SORTUk aldez aurretik eta idatziz horretarako baimenik eman ez badu.

SORTUk ez die erabiltzaileei transferitzen softwarearen jabetza. Erabiltzailea softwarea grabatzen den euskarriaren jabea da. SORTUrenak dira jabetza industrial eta intelektualerako eskubide guztiak, bai eta softwareari dagozkionak ere. Erabiltzaileak softwarea webgune honetatik bere terminalera transferitzen badu, ezin izango du aztertzeko eta deskonpilatzeko disekzionatu, ez jatorrizko xede-kodearen bertsioa ez haren lengoaia beste kode edo lengoaia batera itzuli ere.

APLIKAGARRIA DEN LEGERIA ETA JURISDIKZIOA

Honako baldintza orokor hauek Autonomia Erkidegoko legeriak eta, subsidiarioki Espainiakoak artezten ditu, eta beraien interpretazioak, aplikazioak eta betearazpenak eragin ditzaketen auzi guztietarako eskumena Donostiako Auzitegiek eta Epaitegiek dute. ERABILTZAILEAK, legezko ohar honetan jasotzen diren baldintza orokorrak onartzen dituenez, beren beregi uko egiten dio indarrean dagoen Prozedura Zibilaren Legearen aplikazioagatik legokiokeen edozein forori.