ALBISTEAK
A) EMAITZEN KONTUA, OHIKO SARRERAK  
1.JATORRI PUBLIKOKO DIRU SARRERAK 0,00 €
e) Ekitaldiko emaitzei egotzitako beste diru laguntza batzuk 0,00 €
2.JATORRI PRIBATUKO DIRU SARRERAK 4.512.957,40 €
a) Alderdikide, kide eta alderdizaleen sarrerak 4.507.976,07 €
a.1) Alderdikideen kuotak 577.305,00 €
a.2) Kargu publikoen ekarpenak 1.623.300,17 €
a.3) Alderdikide, kide eta alderdizaleen beste ekarpen batzuk 2.307.370,90 €
b) Ekitaldiko dohaintza eta ondareak 0,00 €
b.1) Ekitaldiko dohaintza eta ondareak 0,00 €
b.2) Ekitaldiko emaitzei egotzitako dohaintza eta ondareak 0,00 €
c) Gehiegizko horniketa 0,00 €
d) Jardueratik eratorritako beste sarrerak 4.981,33 €
A 1+2) JARDUERA ARRUNTAREN KUDEAKETAGATIKO SARRERAK 4.512.957,40 €
3- LANGILERI GASTUAK -2.092.085,89 €
a) Soldatak eta antzekoak -1.528.213,00 €
b) Gizarte zamak -563.872,89 €
4.JARDUERATIK ERATORRITAKO BESTE GASTUAK -2.056.801,94 €
a) Kanpo zerbitzuak -2.023.072,60 €
b) Tributuak -4.896,47 €
c) Zuzkiduren galera, narriatze eta aldaketak 0,00 €
d) Izakinen zuzkidura eta aldaketak -27.717,85 €
e) Ohiko kudeaketako beste gastuak -1.115,02 €
5.BILGETUAREN AMORTIZAZIOA -277.384,64 €
B 3+4+5) JARDUERA ARRUNTAREN KUDEAGATIKO GASTUAK -4.426.272,47 €
I. JARDUERA ARRUNTAREN EMAITZA 86.684,93 €
II. HAUTESKUNDE JARDUERA KANPOKO EMAITZA 86.684,93 €
8.HAUTESKUNDEETAKO JATORRI PUBLIKOKO DIRULAGUNTZAK 0,00 €
9.JATORRI PRIBATUKO HAUTESKUNDE SARRERAK 0,00 €
10.HAUTESKUNDE GASTUAK 0,00 €
III. HAUTESKUNDE JARDUERAKO EMAITZAK (8+9+10) 0,00 €
11.SARRERA FINANTZIARIOAK 26,00 €
12.GASTU FINANTZIARIOAK 0,00 €
13.FINANTZA INBERTSIOAK BESTERENTZETIK ERATORRITAKO NARRIATZE ETA EMAITZA 0,00 €
IV. EMAITZA FINANTZIARIOAK (11+12+13) 26,00 €
V. ZERGAK BAINO LEHENAGOKO EMAITZA (II+IV) 86.710,93 €
ETEKINEN GAINEKO ZERGAK 0,00 €
VI. EKITALDIKO EMAITZA 86.710,93 €

Gure zerbitzuak hobetzeko, gure eta hirugarrenen cookieak erabiltzen ditugu, eta iraunkorrak direnez, erabiltzaileei buruzko estatistikak ematen dizkigute. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie horiek erabiltzea onartzen duzu.