ALBISTEAK
AKTIBOA   
A) AKTIBO EZ ARRUNTA 3.183.123,44€
I. IBILGETU UKIEZINA 0,00 €
II. ONDARE HISTORIKOA OSATZEN DUTEN ONDASUNAK 0,00 €
III. IBILGETU MATERIALA 3.166.723,44 €
1- Orubeak eta eraikuntzak 2.082.721,81 €
2- Beste ibilgetu materiala 1.084.001,63 €
IV. ERAIKUNTZA INBERTSIO FINANTZIEROAK 0,00 €
V. EPE LUZERAKO INBERTSIO FINANTZIEROAK 16.400,00 €
1- Maileguak erakundeekin 0,00 €
2- Beste finantza-aktibo batzuk 16.400,00 €
a) Erakunde lotetsiak 0,00 €
b) Erakunde ez lotetsiak 16.400,00 €
   
B) AKTIBO ZIRKULATZAILEA 2.989.181,54 €
I. IZAKINAK ETA HORNIITZAILEEI AURRERAKINAK 24.590,75 €
II. ALDERDIDETUAK, BAZKIDEAK ETA ALDERDIZALEAK 0,00 €
III. ZORDUNAK ETA KOBRATZEKO BESTE ZORRAK 500,00 €
1-Langileria 500,00 €
2- Administrazio Publikoekin dauden maileguak 0,00 €
3- Zordun ezberdinak 0,00 €
IV. EPE LABURRERAKO FINANTZA-INBERTSIOAK 34,96 €
V. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK 0,00 €
VI. DIRUZAINTZA 2.964.055,83 €
   
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) 6.172.304,98€
   
ONDARE GARBI ETA PASIBOA  
A) ONDARE GARBIA 5.888.075,90€
A-1) SORTUTAKO ONDAREA 5.888.075,90 €
I. KAPITALA ETA GIZARTE FUNTSA 0,00 €
II. AURREKO EKITALDIETAKO SOBERAKINAK 5.801.364,97 €
III. EKITALDIKO SOBERAKINAK 86.710,93 €
A-2) EMAITZEN ARABERAKO ONDARE ALDAKETAK 0,00 €
A-3) DOIKUNTZAK BALORE ALDAKETAGATIK 0,00 €
   
B) PASIBO EZ ZIRKULATZAILEA 0,00 €
I. EPE LUZERAKO AURREIKUSPENAK 0,00 €
II. EPE LUZERAKO ZORRAK 0,00 €
   
C) PASIBO ZIRKULATZAILEA 284.229,08 €
I. EPE LABURREKO AURREIKUSPENAK 0,00 €
II. EPE LABURREKO ZORRAK ENTITATEEKIN 10.254,21 €
III.HARTZEKODUNAK ETA ORDAINDU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUK 273.974,87 €
1- Langileria 79.783,83 €
2- Zorrak Erakunde Publikoekin 125.953,90 €
3- Hartzekodun ezberdinak 68.237,14 €
4- Hartzekodun lotetsiak 0,00 €
IV. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK 0,00 €
   
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) 6.172.304,98€

Gure zerbitzuak hobetzeko, gure eta hirugarrenen cookieak erabiltzen ditugu, eta iraunkorrak direnez, erabiltzaileei buruzko estatistikak ematen dizkigute. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie horiek erabiltzea onartzen duzu.