ALBISTEAK
AKTIBOA   
A) AKTIBO EZ ARRUNTA 2.924.094,80 €
I. IBILGETU UKIEZINA 0,00 €
II. ONDARE HISTORIKOA OSATZEN DUTEN ONDASUNAK 0,00 €
III. IBILGETU MATERIALA 2.876.995,43 €
1- Orubeak eta eraikuntzak 1.612.005,80 €
2- Beste ibilgetu materiala 1.264.989,63 €
IV. ERAIKUNTZA INBERTSIO FINANTZIEROAK 0,00 €
V. EPE LUZERAKO INBERTSIO FINANTZIEROAK 47.100,00 €
1- Maileguak erakundeekin 0,00 €
2- Beste finantza-aktibo batzuk 47.100,00 €
a) Erakunde lotetsiak 30.000,00 €
b) Erakunde ez lotetsiak 17.100,00 €
   
B) AKTIBO ZIRKULATZAILEA 3.207.707,91 €
I. IZAKINAK ETA HORNIITZAILEEI AURRERAKINAK 37.484,00 €
II. ALDERDIDETUAK, BAZKIDEAK ETA ALDERDIZALEAK 0,00 €
III. ZORDUNAK ETA KOBRATZEKO BESTE ZORRAK 3.500,00 €
1-Langileria 3.500,00 €
2- Administrazio Publikoekin dauden maileguak 0,00 €
3- Zordun ezberdinak 0,00 €
IV. EPE LABURRERAKO FINANTZA-INBERTSIOAK 50.000,00 €
V. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK 0,00 €
VI. DIRUZAINTZA 3.116.723,91 €
   
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) 6.131.802,71 €
   
ONDARE GARBI ETA PASIBOA  
A) ONDARE GARBIA 5.801.364,97 €
A-1) SORTUTAKO ONDAREA 5.801.364,97 €
I. KAPITALA ETA GIZARTE FUNTSA 0,00 €
II. AURREKO EKITALDIETAKO SOBERAKINAK 4.582.295,69 €
III. EKITALDIKO SOBERAKINAK 1.219.069,28 €
A-2) EMAITZEN ARABERAKO ONDARE ALDAKETAK 0,00 €
A-3) DOIKUNTZAK BALORE ALDAKETAGATIK 0,00 €
   
B) PASIBO EZ ZIRKULATZAILEA 0,00 €
I. EPE LUZERAKO AURREIKUSPENAK 0,00 €
II. EPE LUZERAKO ZORRAK 0,00 €
   
C) PASIBO ZIRKULATZAILEA 330.437,74 €
I. EPE LABURREKO AURREIKUSPENAK 0,00 €
II. EPE LABURREKO ZORRAK ENTITATEEKIN 4.312,78 €
III.HARTZEKODUNAK ETA ORDAINDU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUK 326.124,96 €
1- Langileria 83.239,21 €
2- Zorrak Erakunde Publikoekin 129.640,14 €
3- Hartzekodun ezberdinak 113.245,61 €
4- Hartzekodun lotetsiak 0,00 €
IV. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK 0,00 €
   
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) 6.131.802,71 €

Gure zerbitzuak hobetzeko, gure eta hirugarrenen cookieak erabiltzen ditugu, eta iraunkorrak direnez, erabiltzaileei buruzko estatistikak ematen dizkigute. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie horiek erabiltzea onartzen duzu.