ALBISTEAK
A) EMAITZEN KONTUA, OHIKO SARRERAK  
1.JATORRI PUBLIKOKO DIRU SARRERAK 0,00 €
e) Ekitaldiko emaitzei egotzitako beste diru laguntza batzuk 0,00 €
2.JATORRI PRIBATUKO DIRU SARRERAK 4.783.479,34 €
a) Alderdikide, kide eta alderdizaleen sarrerak 4.769.096,94 €
a.1) Alderdikideen kuotak 623.777,50 €
a.2) Kargu publikoen ekarpenak 2.311.610,91 €
a.3) Alderdikide, kide eta alderdizaleen beste ekarpen batzuk 1.833.708,53 €
b) Ekitaldiko dohaintza eta ondareak 0,00 €
b.1) Ekitaldiko dohaintza eta ondareak 0,00 €
b.2) Ekitaldiko emaitzei egotzitako dohaintza eta ondareak 0,00 €
c) Gehiegizko horniketa 0,00 €
d) Jardueratik eratorritako beste sarrerak 14.382,40 €
A 1+2) JARDUERA ARRUNTAREN KUDEAKETAGATIKO SARRERAK 4.783.479,34 €
3- LANGILERI GASTUAK -1.534.993,09 €
a) Soldatak eta antzekoak -1.161.616,76 €
b) Gizarte zamak -373.376,33 €
4.JARDUERATIK ERATORRITAKO BESTE GASTUAK -1.642.741,18 €
a) Kanpo zerbitzuak -1.612.220,59 €
b) Tributuak -25.181,64 €
c) Zuzkiduren galera, narriatze eta aldaketak 0,00 €
d) Izakinen zuzkidura eta aldaketak 0,00 €
e) Ohiko kudeaketako beste gastuak -5.338,95 €
5.BILGETUAREN AMORTIZAZIOA -271.631,89 €
B 3+4+5) JARDUERA ARRUNTAREN KUDEAGATIKO GASTUAK -3.449.366,16 €
I. JARDUERA ARRUNTAREN EMAITZA 1.334.113,18 €
II. HAUTESKUNDE JARDUERA KANPOKO EMAITZA 1.334.113,18 €
8.HAUTESKUNDEETAKO JATORRI PUBLIKOKO DIRULAGUNTZAK 0,00 €
9.JATORRI PRIBATUKO HAUTESKUNDE SARRERAK 0,00 €
10.HAUTESKUNDE GASTUAK 0,00 €
III. HAUTESKUNDE JARDUERAKO EMAITZAK (8+9+10) 0,00 €
11.SARRERA FINANTZIARIOAK 0,00 €
12.GASTU FINANTZIARIOAK -43,90 €
13.FINANTZA INBERTSIOAK BESTERENTZETIK ERATORRITAKO NARRIATZE ETA EMAITZA -115.000,00 €
IV. EMAITZA FINANTZIARIOAK (11+12+13) -115.043,90 €
V. ZERGAK BAINO LEHENAGOKO EMAITZA (II+IV) 1.219.069,28 €
ETEKINEN GAINEKO ZERGAK 0,00 €
VI. EKITALDIKO EMAITZA 1.219.069,28 €

Gure zerbitzuak hobetzeko, gure eta hirugarrenen cookieak erabiltzen ditugu, eta iraunkorrak direnez, erabiltzaileei buruzko estatistikak ematen dizkigute. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie horiek erabiltzea onartzen duzu.