ALBISTEAK
A) EMAITZEN KONTUA, OHIKO SARRERAK 1.131.106,17 €
1.JATORRI PUBLIKOKO DIRU SARRERAK 1.026.612,30 €
e) Ekitaldiko emaitzei egotzitako beste diru laguntza batzuk 1.026.612,30 €
2.JATORRI PRIBATUKO DIRU SARRERAK 3.202.006,90 €
a) Alderdikide, kide eta alderdizaleen sarrerak 3.197.682,66 €
a.1) Alderdikideen kuotak 538.868,50 €
a.2) Kargu publikoen ekarpenak 0,00 €
a.3) Alderdikide, kide eta alderdizaleen beste ekarpen batzuk 2.658.814,16 €
b) Ekitaldiko dohaintza eta ondareak 0,00 €
b.1) Ekitaldiko dohaintza eta ondareak 0,00 €
b.2) Ekitaldiko emaitzei egotzitako dohaintza eta ondareak 0,00 €
c) Gehiegizko horniketa 0,00 €
d) Jardueratik eratorritako beste sarrerak 4.324,24 €
A 1+2) JARDUERA ARRUNTAREN KUDEAKETAGATIKO SARRERAK 4.228.619,20 €
3- LANGILERI GASTUAK -1.336.107,45 €
a) Soldatak eta antzekoak -1.007.821,44 €
b) Gizarte zamak -328.286,01 €
4.JARDUERATIK ERATORRITAKO BESTE GASTUAK -1.074.206,12 €
a) Kanpo zerbitzuak -1.056.714,23 €
b) Tributuak -16.976,60 €
c) Zuzkiduren galera, narriatze eta aldaketak 0,00 €
d) Izakinen zuzkidura eta aldaketak 0,00 €
e) Ohiko kudeaketako beste gastuak -515,29 €
5.BILGETUAREN AMORTIZAZIOA -137.199,46 €
B 3+4+5) JARDUERA ARRUNTAREN KUDEAGATIKO GASTUAK -2.547.513,03 €
I. JARDUERA ARRUNTAREN EMAITZA 1.681.106,17 €
II. HAUTESKUNDE JARDUERA KANPOKO EMAITZA 1.681.106,17 €
8.HAUTESKUNDEETAKO JATORRI PUBLIKOKO DIRULAGUNTZAK 0,00 €
9.JATORRI PRIBATUKO HAUTESKUNDE SARRERAK 0,00 €
10.HAUTESKUNDE GASTUAK 0,00 €
III. HAUTESKUNDE JARDUERAKO EMAITZAK (8+9+10) 0,00 €
11.SARRERA FINANTZIARIOAK 0,00 €
GASTU FINANTZIARIOAK 0,00 €
FINANTZA INBERTSIOAK BESTERENTZETIK ERATORRITAKO NARRIATZE ETA EMAITZA -550.000,00 €
IV. EMAITZA FINANTZIARIOAK (11+12+13) -550.000,00 €
V. ZERGAK BAINO LEHENAGOKO EMAITZA (II+IV) 1.131.106,17 €
ETEKINEN GAINEKO ZERGAK 0,00 €
VI. EKITALDIKO EMAITZA 1.131.106,17 €

Gure zerbitzuak hobetzeko, gure eta hirugarrenen cookieak erabiltzen ditugu, eta iraunkorrak direnez, erabiltzaileei buruzko estatistikak ematen dizkigute. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie horiek erabiltzea onartzen duzu.