ALBISTEAK
AKTIBOA   
A) AKTIBO EZ ARRUNTA 2.789.617,13 €
I. IBILGETU UKIEZINA 0,00 €
II. ONDARE HISTORIKOA OSATZEN DUTEN ONDASUNAK 0,00 €
III. IBILGETU MATERIALA 2.717.850,02 €
1- Orubeak eta eraikuntzak 1.316.533,00 €
2- Beste ibilgetu materiala 1.401.317,02 €
IV. ERAIKUNTZA INBERTSIO FINANTZIEROAK 0,00 €
V. EPE LUZERAKO INBERTSIO FINANTZIEROAK 71.767,11 €
1- Maileguak erakundeekin 0,00 €
2- Beste finantza-aktibo batzuk 71.767,11 €
a) Erakunde lotetsiak 30.000,00 €
b) Erakunde ez lotetsiak 41.767,11 €
   
B) AKTIBO ZIRKULATZAILEA 1.869.950,64 €
I. IZAKINAK ETA HORNIITZAILEEI AURRERAKINAK 42.124,64 €
II. ALDERDIDETUAK, BAZKIDEAK ETA ALDERDIZALEAK 0,00 €
III. ZORDUNAK ETA KOBRATZEKO BESTE ZORRAK 11.450,00 €
1-Langileria 11.450,00 €
2- Administrazio Publikoekin dauden maileguak 0,00 €
3- Zordun ezberdinak 0,00 €
IV. EPE LABURRERAKO FINANTZA-INBERTSIOAK 0,00 €
V. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK 0,00 €
VI. DIRUZAINTZA 1.816.376,00 €
   
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) 4.659.567,77 €
   
ONDARE GARBI ETA PASIBOA  
A) ONDARE GARBIA 4.582.295,69 €
A-1) SORTUTAKO ONDAREA 4.582.295,69 €
I. KAPITALA ETA GIZARTE FUNTSA 0,00 €
II. AURREKO EKITALDIETAKO SOBERAKINAK 0,00 €
III. EKITALDIKO SOBERAKINAK 0,00 €
A-2) EMAITZEN ARABERAKO ONDARE ALDAKETAK 0,00 €
A-3) DOIKUNTZAK BALORE ALDAKETAGATIK 0,00 €
   
B) PASIBO EZ ZIRKULATZAILEA 0,00 €
I. EPE LUZERAKO AURREIKUSPENAK 0,00 €
II. EPE LUZERAKO ZORRAK 0,00 €
   
C) PASIBO ZIRKULATZAILEA 77.272,08 €
I. EPE LABURREKO AURREIKUSPENAK 0,00 €
II. EPE LABURREKO ZORRAK 1.467,02 €
III.HARTZEKODUNAK ETA ORDAINDU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUK 75.805,06 €
1- Langileria 0,00 €
2- Zorrak Erakunde Publikoekin 72.036,17 €
3- Hartzekodun ezberdinak 3.768,89 €
4- Hartzekodun lotetsiak 0,00 €
IV. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK 0,00 €
   
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) 4.659.567,77 €

Gure zerbitzuak hobetzeko, gure eta hirugarrenen cookieak erabiltzen ditugu, eta iraunkorrak direnez, erabiltzaileei buruzko estatistikak ematen dizkigute. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie horiek erabiltzea onartzen duzu.