ALBISTEAK
AKTIBOA 
A) AKTIBO HIGIEZINA 1.441.654,55
I. IBILGETU UKIEZINA 0,00
II. ONDARE HISTORIKOA OSATZEN DUTEN ONDASUNAK 0,00
III. IBILGETU MATERIALA 1.343.304,55
1- Orubeak eta eraikuntzak 1.343.304,55
2- Beste ibilgetu materiala 0,00
3- Bideango ibilgetua eta aurrerakinak 0,00
IV. ERAIKUNTZA INBERTSIO FINANTZIEROAK 0,00
V. EPE LUZERAKO INBERTSIO FINANTZIEROAK 98.350,00
1- Maileguak erakundeekin 0,00
2- Beste finantza-aktibo batzuk 98.350,00
a) Erakunde lotetsiak 30.000,00
b) Erakunde ez lotetsiak 68.350,00
   
B) AKTIBO ZIRKULATZAILEA 2.139.240,97
I. IZAKINAK 0,00
II. ALDERDIDETUAK, BAZKIDEAK ETA ALDERDIZALEAK 0,00
III. ZORDUNAK ETA KOBRATZEKO BESTE ZORRAK 21.950,00
1-Langileria 21.950,00
2- Administrazio Publikoekin dauden maileguak 0,00
3- Zordun ezberdinak 0,00
IV. EPE LABURRERAKO FINANTZA-INBERTSIOAK 0,00
V. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK 0,00
VI. DIRUZAINTZA 2.117.290,97
   
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) 3.580.895,52
 
AKTIBOA 
A) ONDARE GARBIA 3.449.995,77
A-1) SORTUTAKO ONDAREA 3.449.995,77
I. KAPITALA ETA GIZARTE FUNTSA 0,00
II. AURREKO EKITALDIETAKO SOBERAKINAK 1.573.255,88
III. EKITALDIKO SOBERAKINAK 1.876.739,89
A-2) EMAITZEN ARABERAKO ONDARE ALDAKETAK 0,00
A-3) DOIKUNTZAK BALORE ALDAKETAGATIK 0,00
   
B) PASIBO EZ ZIRKULATZAILEA 35.000,00
I. EPE LUZERAKO AURREIKUSPENAK  
II. EPE LUZERAKO ZORRAK 35.000,00
   
C) PASIBO ZIRKULATZAILEA 95.899,75
I. EPE LABURREKO AURREIKUSPENAK 0,00
II. EPE LABURREKO ZORRAK 0,00
III.HARTZEKODUNAK ETA ORDAINDU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUK 95.899,75
1- Langileria 4.702,03
2- Zorrak Erakunde Publikoekin 77.109,08
3- Hartzekodun ezberdinak 14.088,64
4- Hartzekodun lotetsiak 0,00
IV. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK 0,00
   
ONDARE GARBI ETA PASIBOA GUZTIRA 3.580.895,52

Gure zerbitzuak hobetzeko, gure eta hirugarrenen cookieak erabiltzen ditugu, eta iraunkorrak direnez, erabiltzaileei buruzko estatistikak ematen dizkigute. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie horiek erabiltzea onartzen duzu.