ALBISTEAK
JATORRI PUBLIKOKO DIRU SARRERAK 840.000,00
a) Funtzionamendu gastuetarako urteko dirulaguntza 0,00
b) Ezohiko dirulaguntzak 0,00
c) Talde instituzionalen ekarpenak 0,00
d) Segurtasun gastuetarako diru laguntzak 0,00
e) Ekitaldiko emaitzei egotzitako beste diru laguntza batzuk 840.000,00
JATORRI PRIBATUKO DIRU SARRERAK 3.664.779,12
a) Alderdikide, kide eta alderdizaleen sarrerak 3.659.061,00
a.1) Alderdikideen kuotak 562.329,00
a.2) Kargu publikoen ekarpenak 3.096.732,00
a.3) Alderdikide, kide eta alderdizaleen beste ekarpen batzuk 0,00
b) Ekitaldiko dohaintza eta ondareak 0,00
b.1) Ekitaldiko dohaintza eta ondareak 0,00
b.2) Ekitaldiko emaitzei egotzitako dohaintza eta ondareak 0,00
c) Gehiegizko horniketa 0,00
d) Jardueratik eratorritako beste sarrerak 5.718,12
A 1+2) JARDUERA ARRUNTAREN KUDEAKETAGATIKO SARRERAK 4.504.779,12
3- LANGILERI GASTUAK -1.216.101,22
a) Soldatak eta antzekoak -905.684,71
b) Gizarte zamak -310.416,51
JARDUERATIK ERATORRITAKO BESTE GASTUAK -1.238.228,34
a) Kanpo zerbitzuak -1.234.096,94
b) Tributuak 0,00
c) Zuzkiduren galera, narriatze eta aldaketak 0,00
d) Izakinen zuzkidura eta aldaketak 0,00
e) Ohiko kudeaketako beste gastuak -4.131,40
BILGETUAREN AMORTIZAZIOA -3.875,45
B 3+4+5) JARDUERA ARRUNTAREN KUDEAGATIKO GASTUAK -2.458.205,01
I. JARDUERA ARRUNTAREN EMAITZA (A+B) 2.046.574,11
IBILGETUAREN NARRIATZE ETA BESTERENTZEAREN EMAITZA 0,00
INKAUTATUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEAK BERRESKURATZEA 0,00
II. HAUTESKUNDE JARDUERA KANPOKO EMAITZA (I+6+7) 2.046.574,11
HAUTESKUNDEETAKO JATORRI PUBLIKOKO DIRULAGUNTZAK 0,00
JATORRI PRIBATUKO HAUTESKUNDE SARRERAK 0,00
HAUTESKUNDE GASTUAK 0,00
III. HAUTESKUNDE JARDUERAKO EMAITZAK (8+9+10) 0,00
SARRERA FINANTZIARIOAK 165,78
GASTU FINANTZIARIOAK 0,00
FINANTZA INBERTSIOAK BESTERENTZETIK ERATORRITAKO NARRIATZE ETA EMAITZA -170.000,00
IV. EMAITZA FINANTZIARIOAK (11+12+13) -169.834,22
V. ZERGAK BAINO LEHENAGOKO EMAITZA (II+IV) 1.876.739,89
ETEKINEN GAINEKO ZERGAK 0,00
VI. EKITALDIKO EMAITZA 1.876.739,89

Gure zerbitzuak hobetzeko, gure eta hirugarrenen cookieak erabiltzen ditugu, eta iraunkorrak direnez, erabiltzaileei buruzko estatistikak ematen dizkigute. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie horiek erabiltzea onartzen duzu.